Takk! Vi har mottatt din henvendelse.

Vi ber deg ta kontakt på e-post borre_eidslott@hotmail.com for evt. henvendelser.

www.sandvikaklassik.no

Merk at påmeldingen ikke er gyldig før påmeldingsavgift er betalt. Påmeldingsavgift Kr. 500,- pr båt betales til DnB konto 1503.88.85232. NB! Nytt kontonr/bank