© 2020 Oslo Trebåtfestival AS

Orgnr. 918785833

FOR UTSTILLERE:

1. Under messen på bryggeområdet kan det vises båter med tilbehør, og maritime produkter
som er relatert til båt – båtliv og annen maritim aktivitet.

2.
Utstillere med stand på land m/ eller u/ telt kan inneholde Båter – Båtutstyr og andre maritime produkter godkjent av arrangør hvis ikke annet er avtalt.

3.
Påmelding er bindende.

4.
Hvis Påmeldingsavgiften og/eller plassavgiften ikke betales til fastsatt tid, er det utstillers ansvar
å dekke påmeldingsavgiften og plassavgiften med tillegg av renter og omkostninger.

Det vil ikke bli adgang til innflytting på messen i tilfeller der plassavgiften ikke er betalt.

Arrangør har tilbakeholdsrett i utstilte båt(er) og/ eller andre produkter for ubetalt plassavgift.

5.
Det avtalt vakthold gjennom vaktselskapet Prosec AS.

Den tid messen er åpen for publikum, må alle båter og teltstands være bemannet av utstiller.

Arrangør har intet ansvar for de utstilte båter og/eller andre produkter, verken før, under eller
etter messen.

Utstiller må selv sørge for å forsikre de utstilte produkter mht brann – tyveri – skade.

6.
Alle båter og utstilte produkter skal være synlig priset inkl merverdiavgift.

7.
Utstillingsplassene er tilgjengelig fra mandag 09. Juni 2020 kl 07.00 for teltstands og båter longside.

8.
Hvis messen forhindres av terror – streik – brann – ekstraordinært vær – lov eller forskriftsendring –
offentlig vedtak – eller hendelse som uansett må regnes som force majeure, ha arrangør rett til å
heve utstillingsavtalen uten at utstiller har krav på refusjon av innbetalt eller erstatning for annet tap som hevingen eller avlysningen måtte forårsake.

9.
Mulige tvister mellom arrangør og utstiller løses etter Norsk rett med Oslo Tingrett som vedtatt
verneting.

Vel møtt til BÅTER I SANDVIKA.