© 2020 Oslo Trebåtfestival AS

Orgnr. 918785833

Alternative bryggeløsninger blir avgjort på nyåret. Dette har noe med antall påmeldinger som vi håper vil bli noe bedre enn i 2019.